WORK           ABOUT         AWARDS         


Dormity.com


Telepromo
TV3/ Polonia
2015
Realització
Productora: Minòria Absoluta

Amb Bruno Oro, Ivan Labanda i Queco Novell
                                            Twitter, Instagram, Linkedin