WORK           ABOUT         AWARDS         

Uri Garcia
CONTACT:
urigar@gmail.com

uri.garcia@abacus.coop


URI GARCIA


L'Uri és un director que fa de realitzador o un realitzador que també fa de director, capaç d’escriure el guió o de crear un format des de zero. En el fons tot és tracta d’explicar històries. 
Després d’anys fent televisió, domina tant els formats de ficció, els gèneres de reality més de guerrilla, els programes de plató o els shows en directe. Amb una mirada fresca i alegre, l'Uri sap treure suc de les històries que ens rodegen, i ho combina amb un to fàcil i pràctic a l'hora de portar els seus equips i dirigir actors i presentadors.
Acaba de dirigir la sèrie Jo mai mai per a 3Cat. Anteriorment, ha dirigit i realitzat programes com Batalla monumental, Joc de Cartes, Crackòvia , Cover o Casal Rock, entre d'altres. 
Ha compaginat el seu treball en programes de televisió amb la direcció de documentals entre els quals destaquem “El 23F des de dins” guanyador d'un premi Ondas el 2001.

L’altra cara de l’Uri es la de creador de continguts d’entreteniment no televisius. Ha desenvolupat l’storytelling de parcs temàtics, d’espais inmersius i interactius, d’experiències de realitat virtual (VR) i de projectes transmèdia.

Docència:
-Professor de Realització i Direcció de Televisió dels Graus de Comunicació Audiovisual, Periodisme i Publicitat a la Universitat Ramon Lllull (Blanquerna).
- Professor de Fonaments de la Realització televisiva al Grau en Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
-Professor de Realització de Documentals del Màster en Història i Comunicació Cultural de la Universitat de Barcelona (UB)
-Professor de Realització de Documentals i de El Documental de Creació a l’Escola de Cinema de Barcelona (ECIB).
-Professor de Realització. Diploma d'Especialització Universitària en Guió i Realització de programes d'humor per a Ràdio i Televisió. Blanquerna - Minoria Absoluta


URI GARCIA


Uri es un director que hace de realizador o un realizador que también hace de director, capaz de escribir el guión o de crear un formato desde cero. En el fondo tot se trata de contar historias.. Después  de años haciendo televisión,  domina tanto los formatos de ficción, los géneros reality más de guerrillo,  los programas de plató o los shows en directo.
Con una mirada fresca y alegre, Uri sabe sacar jugo de las historias que nos rodean, y lo combina con un tono fácil y práctico a la hora de llevar a sus equipos y dirigir a actores y presentadores.
Acaba de dirigir la serie Jo mai mai para 3Cat. Anteriormente, ha dirigido y realizado  programas como Batalla monumental, Joc de Cartes, Cover o Casal Rock, entre otros.
Ha compaginado su trabajo en programas de televisión con la dirección de documentales entre los que destacamos "El 23F desde dentro" ganador de un premio Ondas en 2001.

La otra cara de Uri es la de creador de contenidos de entretenimiento no televisivos. Ha desarrollado el storytelling de parques temáticos, de espacios inmersivos e interactivos, de experiencias de realidad virtual (VR) y de proyectos transmedia.    

Docencia:
-Profesor de Realización y Dirección de Televisión de los grados de Comunicación Audiovisual, Periodismo y publicidad en la Universidad Ramon Llull (Blanquerna) (URL)
- Profesor de Fundamentos de la Realitzación televisiva en el Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).
-Profesor de Realización de Documentales del Máster en Historia y Comunicación Cultural de la Universidad de Barcelona (UB)
-Profesor de Realización de Documentales y de El Documental de Creación en la Escuela de Cine de Barcelona (ECIB).
- Profesor de realización. Diploma de Especialización Universitaria en Guión y Realización de programas de humor para Radio y Televisión. Blanquerna - Minoria Absoluta


URI GARCIA

Uri is a passionate and eclectic filmmaker, director, writer and producer. After years working television, he masters drama series, comedy shows, entertainment shows and reality “guerrilla” formats. Ultimately, it's all about telling stories.
With a fresh and cheerful vision, Uri knows how to get the most of the stories that surround us, enhancing feelings and triggering attention. Together with his practical and easy tone when leading teams and directing actors, he promotes the best atmosphere for creativity and professionalism.
He has just directed the series Jo mai mai for 3Cat. Previously, he directed and produced factual shows such as Batalla monumental, Joc de Cartes, Crackòvia or Casal Rock, among others.
He combines his work on television programs with directing documentaries, among which we highlight "El 23F desde dentro", winner of an Premio Ondas award in 2001.

Teaching:
-Professor of filmmaking and Direction II. Television. Degree in Film and Television in Blanquerna University (URL)
- Professor of Basics of Television Directing in the Bachelor's degree in Audiovisual Communication UPF.
-Professor of documentary filmmaking in Master of History and Cultural Comunication at the University of Barcelona (UB).
-Professor of documentary filmmaking and creative documentaries in ECIB Film School Barcelona.
-Professor of filmmaking. Specialization Diploma in Script and Realization of Comedy Programme for Radio and TV. Blanquerna - Minoria Absoluta

                                            Twitter, Instagram, Linkedin