WORK           ABOUT         AWARDS         

Uri Garcia
CONTACT:
urigar@gmail.com

uri.garcia@abacus.coop


URI GARCIA


L'Uri és un director que fa de realitzador o un realitzador que també fa de director, capaç d’escriure el guió o de crear un format des de zero. En el fons tot és tracta d’explicar històries. 
Després d’anys fent televisió, domina tant els formats de ficció, els gèneres de reality més de guerrilla, els programes de plató o els shows en directe. Amb una mirada fresca i alegre, l'Uri sap treure suc de les històries que ens rodegen, i ho combina amb un to fàcil i pràctic a l'hora de portar els seus equips i dirigir actors i presentadors.
Acaba de dirigir la sèrie Jo mai mai per a 3Cat. Anteriorment, ha dirigit i realitzat programes com Batalla monumental, Joc de Cartes, Crackòvia , Cover o Casal Rock, entre d'altres. 
Ha compaginat el seu treball en programes de televisió amb la direcció de documentals entre els quals destaquem “El 23F des de dins” guanyador d'un premi Ondas el 2001.

L’altra cara de l’Uri es la de creador de continguts d’entreteniment no televisius. Ha desenvolupat l’storytelling de parcs temàtics, d’espais inmersius i interactius, d’experiències de realitat virtual (VR) i de projectes transmèdia.

Docència:
-Professor de Realització i Direcció de Televisió dels Graus de Comunicació Audiovisual, Periodisme i Publicitat a la Universitat Ramon Lllull (Blanquerna).
- Professor de Fonaments de la Realització televisiva al Grau en Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
-Professor de Realització de Documentals del Màster en Història i Comunicació Cultural de la Universitat de Barcelona (UB)
-Professor de Realització de Documentals i de El Documental de Creació a l’Escola de Cinema de Barcelona (ECIB).
-Professor de Realització. Diploma d'Especialització Universitària en Guió i Realització de programes d'humor per a Ràdio i Televisió. Blanquerna - Minoria Absoluta


URI GARCIA


Uri es un director que hace de realizador o un realizador que también hace de director, capaz de escribir el guión o de crear un formato desde cero. En el fondo tot se trata de contar historias.. Después  de años haciendo televisión,  domina tanto los formatos de ficción, los géneros reality más de guerrillo,  los programas de plató o los shows en directo.
Con una mirada fresca y alegre, Uri sabe sacar jugo de las historias que nos rodean, y lo combina con un tono fácil y práctico a la hora de llevar a sus equipos y dirigir a actores y presentadores.
Acaba de dirigir la serie Jo mai mai para 3Cat. Anteriormente, ha dirigido y realizado  programas como Batalla monumental, Joc de Cartes, Cover o Casal Rock, entre otros.
Ha compaginado su trabajo en programas de televisión con la dirección de documentales entre los que destacamos "El 23F desde dentro" ganador de un premio Ondas en 2001.

La otra cara de Uri es la de creador de contenidos de entretenimiento no televisivos. Ha desarrollado el storytelling de parques temáticos, de espacios inmersivos e interactivos, de experiencias de realidad virtual (VR) y de proyectos transmedia.    

Docencia:
-Profesor de Realización y Dirección de Televisión de los grados de Comunicación Audiovisual, Periodismo y publicidad en la Universidad Ramon Llull (Blanquerna) (URL)
- Profesor de Fundamentos de la Realitzación televisiva en el Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).
-Profesor de Realización de Documentales del Máster en Historia y Comunicación Cultural de la Universidad de Barcelona (UB)
-Profesor de Realización de Documentales y de El Documental de Creación en la Escuela de Cine de Barcelona (ECIB).
- Profesor de realización. Diploma de Especialización Universitaria en Guión y Realización de programas de humor para Radio y Televisión. Blanquerna - Minoria Absoluta


URI GARCIA

Uri is a passionate, funny and eclectic filmmaker, director, writer and producer. who is equally at home in fiction series, tv shows, commercials, live action, music videos or documentaries.
He has been directing recently Jo mai mai for 3Cat, Previosusly he directed Batalla monumental, Joc de Cartes, Crackòvia, Cover or Casal Rock among others.
Uri knows how to get the best of the life stories and combines it with an easy and practical way leading teams and directing actors and hosts.
He also produced documentaries and we can highlight El 23-F desde dentro, winner of an Ondas Award in 2001.


The flip side of Uri is as a content creator. He has developed the storytelling of Theme parks, immersives spaces, virtual reality experiences and transmedia projects. Teaching:
-Professor of filmmaking and Direction II. Television. Degree in Film and Television in Blanquerna University (URL)
- Professor of Basics of Television Directing in the Bachelor's degree in Audiovisual Communication UPF.
-Professor of documentary filmmaking in Master of History and Cultural Comunication at the University of Barcelona (UB).
-Professor of documentary filmmaking and creative documentaries in ECIB Film School Barcelona.
-Professor of filmmaking. Specialization Diploma in Script and Realization of Comedy Programme for Radio and TV. Blanquerna - Minoria Absoluta

                                            Twitter, Instagram, Linkedin