WORK           ABOUT         AWARDS         

Uri Garcia
CONTACT:
urigar@gmail.com


URI GARCIA


L'Uri és un director que fa de realitzador o un realitzador que també fa de director, capaç d’escriure el guió o de crear un format des de zero. Després d’anys fent televisió, domina tant els formats exteriors, més frescos i de guerrilla, com els programes de plató o de directe. Amb una mirada fresca i alegre, l'Uri sap treure suc de les històries que ens rodegen, i ho combina amb un to fàcil i pràctic a l'hora de portar els seus equips.
Ha dirigit i realitzat amb èxit programes com Batalla monumental o Joc de Cartes i ha estat subdirector de No Pot Ser! o de Casal Rock, entre d'altres. L'acudit ràpid i la paròdia són conceptes que l'Uri treballa amb gran facilitat. Durant més de 5 anys ha realitzat el programa d’humor Crackòvia a TV3 on ha desenvolupat la seva habilitat per dirigir actors i saber treballar l’humor.
Ha compaginat el seu treball en programes de televisió amb documentals entre els quals destaquem “El 23F des de dins” guanyador d'un premi Ondas el 2001.

L’altra cara de l’Uri es la de creador de continguts d’entreteniment. Ha desenvolupat l’storytelling de parcs temàtics, d’espais inmersius i interactius, d’experiències de realitat virtual (VR) i de projectes transmedia.   

Docència:
-Professor de Realització i Direcció de Televisió dels Graus de Comunicació Audiovisual, Periodisme i Publicitat a la Universitat Ramon Lllull (Blanquerna).
- Professor de Fonaments de la Realització televisiva al Grau en Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
-Professor de Realització de Documentals del Màster en Història i Comunicació Cultural de la Universitat de Barcelona (UB)
-Professor de Realització de Documentals i de El Documental de Creació a l’Escola de Cinema de Barcelona (ECIB).
-Professor de Realització. Diploma d'Especialització Universitària en Guió i Realització de programes d'humor per a Ràdio i Televisió. Blanquerna - Minoria Absoluta


URI GARCIA


Uri es un director que hace de realizador o un realizador que también hace de director, capaz de escribir el guión o de crear un formato desde cero. Después  de años haciendo televisión,  domina tanto los formatos exteriores, más frescos y de guerrilla, como los programas de plató o de directo.
Con una mirada fresca y alegre, Uri sabe sacar jugo de las historias que nos rodean, y lo combina con un tono fácil y práctico a la hora de llevar sus equipos.
Ha dirigido y realizado con éxito programas como Batalla monumental o Joc de Cartes y ha sido subdirector de No Pot Ser! o de Casal Rock, entre otros.
El chiste rápido y la parodia son conceptos que Uri trabaja con gran facilidad. Durante más de 5 años ha realizado el programa de humor Crackòvia en TV3 donde ha desarrollado su habilidad para dirigir actores y saber trabajar el humor.
Ha compaginado su trabajo en programas de televisión con documentales entre los que destacamos "El 23F desde dentro" ganador de un premio Ondas en 2001.

La otra cara de Uri es la de creador de contenidos de entretenimiento. Ha desarrollado el storytelling de parques temáticos, de espacios inmersivos e interactivos, de experiencias de realidad virtual (VR) y de proyectos transmedia.    

Docencia:
-Profesor de Realización y Dirección de Televisión de los grados de Comunicación Audiovisual, Periodismo y publicidad en la Universidad Ramon Llull (Blanquerna) (URL)
- Profesor de Fundamentos de la Realitzación televisiva en el Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).
-Profesor de Realización de Documentales del Máster en Historia y Comunicación Cultural de la Universidad de Barcelona (UB)
-Profesor de Realización de Documentales y de El Documental de Creación en la Escuela de Cine de Barcelona (ECIB).
- Profesor de realización. Diploma de Especialización Universitaria en Guión y Realización de programas de humor para Radio y Televisión. Blanquerna - Minoria Absoluta


URI GARCIA

Barcelona, 20/10/1976
Uri is a passionate, funny and eclectic filmmaker, director, writer and producer. who is equally at home in commercials, live action, tv shows, music videos or documentaries.
He has been directing recently Batalla monumental, Pròxima estació and Joc de Cartes (TV3).
He has directed Crackòvia, Casal Rock, El Paisatge Favorit de Catalunya, Boqueria 357, El meu avi and Noms, all for TV3. He also produced the docusoap Benidorm for Cuatro and the Tv show La Cuina de l'Isma. He directed the documentaries Tomás Alcoverro - entre l'Orient i l'Occident, La Ciutat de la Justicia, Z-102 Historia de un espejismo, 7 deserts and El 23-F desde dentro, winner of an Ondas Award in 2001.
He has helmed commercials for clients including Audi, Bacardi, San Miguel and Bimbo.
Uri is a self-made filmmaker and is as comfortable shooting in guerrilla-style as in a more classic way. His recent work on the popular TV show Crackòvia has given him a witty sense of humor.

The flip side of Uri is as a content creator. He has developed the storytelling of Theme parks, immersives spaces, virtual reality experiences and transmedia projects. Teaching:
-Professor of filmmaking and Direction II. Television. Degree in Film and Television in Blanquerna University (URL)
- Professor of Basics of Television Directing in the Bachelor's degree in Audiovisual Communication UPF.
-Professor of documentary filmmaking in Master of History and Cultural Comunication at the University of Barcelona (UB).
-Professor of documentary filmmaking and creative documentaries in ECIB Film School Barcelona.
-Professor of filmmaking. Specialization Diploma in Script and Realization of Comedy Programme for Radio and TV. Blanquerna - Minoria Absoluta

                                            Twitter, Instagram, Linkedin